Luchtbehandeling

Luchtbehandeling

In productie omgevingen waar agressieve en corrosieve vloeistoffen worden toegepast is tevens vaak sprake van dampen / gassen met dezelfde agressieve en corrosieve eigenschappen veroorzaakt door deze vloeistoffen.
RDW Processing kan door middel van luchtbehandeling voor u een actieve rol spelen bij zowel de ventilatie en afvoer van deze giftige dampen, als de reiniging en neutralisatie van de giftige dampen voordat deze dampen in onze leefomgeving terecht komen.

Een veilige en prettige werkomgeving

Zowel ten behoeve van een veilige en prettige werkomgeving binnen het bedrijfspand als de leefomgeving buiten het bedrijfspand is het belangrijk om de juiste, passende maatregelen te nemen.
Denk hierbij aan de aanleg van o.a. afvoergoten met luchtafzuiging langs de randen van de procesbaden, aanleg van ventilatiekanalen en indien wenselijk het plaatsen van een gaswasinstallatie voor de neutralisatie van de schadelijke dampen.

Contact opnemen met RDW Processing

RDW Processing ontzorgt door het geven van het juiste advies op maat, vertaalt dit naar de gewenste installaties en draagt zorg voor de productie, het op locatie plaatsen, aansluiten en in bedrijf stellen van de luchtbehandelingsinstallaties.

Neem vrijblijvend contact op via 085 0715915 of stuur een mail naar matien@rdw-processing.nl voor meer informatie over luchtbehandeling.